A través do Concello levarase a cabo a recollida dos plásticos de uso gandeiro, co obxectivo de preservar o noso entorno.

Os plásticos depositaranse nun lugar axeitado e limpos, na medida do posible, de materia orgánica e libre de cordelas para a súa posterior recollida por parte dos servizos munipais.

A RECOLLIDA REALIZARASE ENTRE OS DÍAS 3 E 10 DE MARZO DE 2023.

 

Descargas