Sogama elabora un folleto no que se explica, de forma moi sinxela e asequible para todos os públicos, os beneficios da recollida diferenciada da materia orgánica a través dun recipiente para ser convertida en compost na correspondente planta de biorresiduos.

Descargas