Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha psicólogo/a, un/unha educador/a social e un/unha logopeda, para o servizo de atención temperá.

A continuación podes consultar os seguintes documentos: 

1. Resolución de Alcaldía aprobando as Bases e a Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha psicólogo/a, un/unha educador/a social e un/unha logopeda, para o servizo de atención temperá 

2. Bases en galego 

3. Bases en castelán 

4. Anexos a presentar 

PRESENTACIÓN DE SOLICTUDES ATA O MARTES 25 DE MAIO. 

Descargas